Friday, March 14, 2008

ARE YOU READY????Just about to pop in bed after a gruelling day of appointments, meetings, and decisions! Ah, it's so nice to get under the blanket, sip some orange juice, and just unwind! Of course, I know I have been missing my blog appointment with you guys, but please understand that life as a Vodka Girl is not easy! The day has only 24 hours!


But HEY! HEY! HEY! I have news for you -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


The Vodka video clip will be launched next week! I can't wait to watch it myself, and I know that all of you out there are eagerly waiting for it too! Prepare yourself to VODKA with me!


Are you ready????


xxx Morena

8 comments:

Anonymous said...

Hey Morena!

Jiena Fan kbir tieghek u nfatti lilek vvutajt fil-Malta Song ta' din is-sena u nixtieq nifrahlek ghar-rebha li kellek. Ninsab fuq ix-xwiek hafna biex nara l-prodott finali tal-video ta' 'Vodka'. Pero' xtaqt hafna li kieku s-sites ewlenin ta' Malta tawk iktar promotion dwar il-video halli ahna l-fans konna nkunu nafu x'kien qed jigri. Dak biss li xtaqt jiena!

Grazzi hafna.

Bjorn :)

Shawn said...

Morena,
Issa li l-elezzjoni ghadiet, u lid-deni tal-politika beda jinzel....pls pls pls la jkollok dan l-imbierek vidjow ghadduh lil kull stazzjon malti halli nergaw nibdew narawk. Il-popu Malti nista nghid li sfortunatament nesa li int ser irraprzentana fil eurovision. Irridu nergaw nqajmu latmosfera halli Malta kolla tinaqad warajk f'Mejju.

L-ewwel pas naf li int diga ghamltu ghaliex ma iccapastx ma l-ebda partit politiku...Proset dan kin pass importanti hafna ghax hekk tibqa mahbuba minn kulhadd.

Imma nahseb li bhala fans tijak haqna naraw preview tal-vidjow tafx? Imqar l-intro...xi haga litkun nsomma

Well Done Girl....u btw proset tan new version sabiha ukoll ghalkemm nahseb li hemm bzonn jonqsu ftit il backing vocals ghax hassejtom qawwijin.....

Btw fejn waslu l preparamenti ghall-final performance? X'se tilbes? Jew min se jaghmel il-libsa? Se jkollok zeffiena? Hehe irrid wisq naf imma I AM READY TO VODKAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Daniel Muscat said...

nahseb li jkun sabih zgur bik tkanta fih:P insomma jekk il we jergaw jamlu bicca xol bhal tas-sena l-ohra jkun sabih zgur! KEEP IT UP U PROSET HAFNA

Marco said...

MOREN MORENA id video jidher gej faqa igri narah. jien marco btw !!! hares morena meta titla tamilx performance crowded ta bhal tas sena ta qabel.... id diska + inti diga show bizzejjed, naqa performance semplici u BELGRADE tifqaw....ejja ha trebbahna =D goodlucccccccccccccck

Joan said...

Hi Morena,

Prosit ta Vodka..lillek l-ewwelnett izda wkoll lil Philip u Gerard. Nistenna biex nara il-video..mill-aktar fis possibli. Thanks tal-pacenzja li hadt meta mort l-iskola Aguis de Soldanis..u ghadt tiffirma dawk l'autographs kollha. It-tifla giet ferhana hafna mill-iskola bl'autograph tieghek.

Goodluck
Joan:-)

Nathan said...

Hi Morena!

I'm not a big fan of your song but as I am from the UK I do hope that you do well! :D

Me and my friend Hannah set up our own blog for Eurovision, check it out here: http://douzepointsuk.blogspot.com/!

We will mention your blog often!

And good luck in Belgrade!
Nathan :)

BerNa said...

Hi from Argentina Morena!

good luck in belgrade, and we want your cd single!

saludos!

Bernabé

James said...

Proset Morena keep it up
From Birzebbuga kolla :)